Marina Nautica plan

electicity priključci za struju 16A, 32A, 63A parking usluge parkiranja
water priljučak za vodu washingironing usluge pranja i “peglanja” rublja
showerwc sanitarije informations opće turističke informacije
trash odlagalište otpadnog materijala storage skladištenje
sailor mornarska služba na raspolaganju 24/7 car rent-a-car
radio VHF komunikacija na kanalu 17 bike rent-a-bike
diving usluge ronjenja (podvodno čišćenje, provjera plovila, ostali radovi) luaggage odlaganje prtljage
moorining pomoć pri vezivanju plovila u Marini Nautica  brokerage
wifi besplatan WIFI/LAN za goste Marine  
 gas benzinska postaja